Home CCS Nieuws Wie zijn wij Wat doen wij Werken bij CCS Bekijk onze nieuwsbrief Contact
< WERKGEBIEDEN
Utiliteit

Zorgsector
MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op. Bel 0570-667 000 of
stuur een e-mail
Aanmelden nieuwsbrief
Nu ook te volgen via:Projecten Zorgsector

Quickscan Energie Robijnhof
Voor het verpleeg- en verzorgingshuis Robijnhof te Leiden is een energie Quickscan uitgevoerd om de toepassingsmogelijkheden van energiebesparing in kaart te brengen. Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL in samenwerking met Actis om te kijken in hoeverre een uniforme aanpak kan worden ontwikkeld. 

Met deze scan wordt in een korte periode inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden van energiebesparing zijn. 

De eerste maatregel die kan worden aanbevolen is het verlagen van de ventilatie in de nachturen. Dit levert een besparing van 15.000 kWh. Ook kan overwogen worden de toevoer van verse lucht te verbeteren door in het ketelhuis een rooster in de deuren te plaatsen. De restwarmte van het ketelhuis wordt dan gebruik als voorverwarming. In de zomer kan uitgegaan worden van inlaat via een andere inlaat. 

De tweede maatregel die kan worden aanbevolen is nachtverlichting of verlaging van het voltage. De derde maatregel die kan worden aanbevolen is de inzet van LED lampen te overwegen. Deze maatregel verdient zich in ca. 3,5 jaar terug. 

De vierde maatregel is isolatie van appendages. De vijfde maatregel die kan worden aanbevolen is het inbouwen van waterbesparende tappunten. Deze maatregel heeft een zeer goede terugverdientijd van onder 1 jaar en is zonder grote problemen omzetbaar. De zesde maatregel is op een lagere temperatuur wassen. De zevende maatregel is een power management systeem op de computers. 

Deze besparingen geven in totaal een besparing van 40.000 kWh ofwel ongeveer 10% op het elektriciteitsverbruik. De besparing op het warmteverbruik is ongeveer 3%. Aangetekend dient te worden dat alleen is gefocust op de korte termijn besparingen omdat het gebouw over 3 tot 4 jaar gesloopt wordt.

CCS workshop maakt zorginstellingen energiezuiniger

Energiebesparing wordt hoe langer, hoe belangrijker, ook in de zorg. Hoe kunt u hier op een goede wijze mee om gaan? Hiervoor geeft CCS op dit moment speciaal voor zorginstellingen workshops onder de titel: “Energie besparen in de zorg”. Deze workshop voert CCS uit in opdracht van AgentschapNL (een uitvoeringsorgaan van de overheid) in samenwerking met de branche organisatie ActiZ.

De workshop telt zes sessies verdeeld over het jaar. Het doel van de workshop is dat aan het einde van het traject de Facilitair Managers en Hoofden technische dienst van de verschillende zorginstellingen een plan van aanpak hebben opgesteld voor energiebesparing binnen de instelling.

Met het plan van aanpak hebben de zorginstellingen een document waarmee ze de beoogde energiebesparingen kunnen gaan realiseren met de daarbij behorende terugverdientijd.

Tijdens de sessies is er veel interactie tussen de deelnemende zorginstellingen, zodat elkaars kennis en ervaringen worden gedeeld.

Aan het einde van de workshop denk u misschien dat wij klaar zijn. We hebben een energiebesparingsplan en we zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Voor CCS is dit echter het begin. We willen niet dat het bij plannen blijft. De uitvoering en borging van de maatregelen, zoals in het plan vermeld, is zeker zo belangrijk. In de workshop wordt met praktische voorbeelden en een pragmatische aanpak uitgewerkt op welke wijze dit geborgd kan worden.


Energieverkenning Nieuwbouw Robijnhof
In deze studie is gekeken naar de mogelijkheden van een energiezuinig ontwerp voor de nieuwbouw van de Robijnhof. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de belangstelling vooral ligt op het gebied van een energiezuinig klimaatsysteem en energiezuinige verlichting. In deze studie is vooral hierin ingezoomd. 

De aanbeveling is om warmtepompen toe te passen, waarbij als bron de heipalen gebruikt worden. Dit systeem kan het beste voor zowel koeling als verwarming worden gebruikt. De terugverdientijd ligt rond de 10 jaar. Voor de warm tapwater bereiding en pieklast voor de verwarming kan het beste gebruik gemaakt worden van de stadsverwarming. Voor het ventilatiesysteem dient uitgegaan te worden van balansventilatie met warmteterugwinning middels warmtewielen. 

Verder verdient het de aanbeveling om bij de verlichting gebruik te maken van aanwezigheidsdetectie. Dit is binnen een jaar terugverdiend. Voor de openbare ruimten waar daglicht binnenvalt, wordt aangeraden om gebruik te maken van daglichtafhankelijke regeling. De terugverdientijd is tussen de 2 en 4 jaar. 

Leiboom
Voor Carinova Leiboom heeft CCS voor meerdere locaties de WKK geoptimaliseerd. Voor de locatie de Diessenplas te Holten heeft CCS de WKK geoptimaliseerd. Door een warmtebuffer te installeren bij deze locatie is het aantal draaiuren en de rentabiliteit van de WKK aanzienlijk verbeterd. De terugverdientijd van deze investering was binnen enkele jaren. Vitalis
Voor Zorgcentrum Vitalis heeft CCS een factuurcontrole uitgevoerd. Hier lag de focus op het terugkrijgen van teveel betaalde energiebelasting. Dit heeft geleidt tot een teruggave van enkele honderdduizenden euro’s voor al haar locaties. Momenteel is CCS bezig met het vervolg. 


 
Postadres: Postbus 780 7400 AT DEVENTER Bezoekadres: Binnensingel 3 7411 PL DEVENTER           Tel. 0570-667000            Email: info@cocos.nl
ONLINE SCANS
 
WKK scan
Houtverbrandingsscan

TOOLS & DOWNLOADS