Home CCS Nieuws Wie zijn wij Wat doen wij Werken bij CCS Bekijk onze nieuwsbrief Contact
< WERKGEBIEDEN
Agrarische sector

MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op. Bel 0570-667 000 of
stuur een e-mail
Aanmelden nieuwsbrief
Nu ook te volgen via:Mest- of digestaatverwerking

Bij vergisting blijft digestaat over (uitvergiste biomassa). Onder voorwaarden is dit te gebruiken als mest. Dit digestaat is echter ook goed te verwerken zodat aan de mestverwerkingsplicht kan worden voldaan.

Hygiënisatie
De meest eenvoudige manier van mestverwerking is sanitatie of hygiënisatie. Door mest (of digestaat) gedurende 1 uur op 70°C te verwarmen ontstaat ziektekiemenvrije mest, dat klaar is voor de export. Na het exporteren telt de mest als 'verwerkt' in het kader van de verplichte mestverwerking.

Spuiwater & Struviet
Een andere manier van verwerken is stikstof strippen en struviet maken. Vaak worden deze technieken gecombineerd. Met een stikstofstripper wordt stikstof uit de mest gehaald, zodat de N-waarde daalt. De in zuur opgeloste stikstof kan als spuiwater worden afgezet. Dit proces is vergelijkbaar met een luchtwasser.
Door magnesium aan de mest toe te voegen ontstaat struviet. Dit is een kristal bestaande uit Stikstof, Magnesium en Fosfaat. Deze korrels kunnen gebruikt worden als kunstmestvervanger of worden afgezet richting bijv. de kunstmestindustrie. Deze manier van mestverwerking telt mee voor de mestverwerkingsplicht.
Drogen
Een andere mogelijkheid is het drogen van mest. Dit levert droge mestkorrels op. Eerst wordt de mest gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie bevat relatief veel fosfaat, de dunne relatief veel stikstof. De dikke fractie wordt vervolgens gedroogd tot mestkorrels.

De dunne fractie kan eventueel verder verwerkt worden met ultrafiltratie en omgekeerde osmose (zie afbeelding). De eindproducten zijn dan loosbaar water en een vloeibare, stikstofrijke, kunstmest. Met name in de grondgebonden veehouderij is het drogen van de dunne fractie voldoende om het mestoverschot weg te werken. De dunne fractie wordt dan als stikstofrijke drijfmest aangewend. 

 
Postadres: Postbus 780 7400 AT DEVENTER Bezoekadres: Binnensingel 3 7411 PL DEVENTER           Tel. 0570-667000            Email: info@cocos.nl
ONLINE SCANS
 
Biogasscan
Houtverbrandingsscan
Boerderijschaal vergisting

TOOLS & DOWNLOADS
 
Offline expert biogasscan
Offline expert houtverbrandingsscan