Home CCS Nieuws Wie zijn wij Wat doen wij Werken bij CCS Bekijk onze nieuwsbrief Contact
< WERKGEBIEDEN
Agrarische sector

MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op. Bel 0570-667 000 of
stuur een e-mail
Aanmelden nieuwsbrief
Nu ook te volgen via:Projecten

Er is hier een selectie gemaakt uit een aantal recente en gerealiseerde projecten.

Biogashub Noord-Deurningen

Begin 2015 heeft CCS een definitief ontwerp opgeleverd voor de biogashub in Noord Deurningen. Dit was het laatste onderdeel van de haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden van het verduurzamen van Noord Deurningen e.o. 

Hier wordt het gas gebruikt voor de verwarming van bedrijfsprocessen waar nu nog aardgas wordt gebruikt. Door het aardgas voor een groot deel te vervangen door biogas neemt de milieubelasting van deze bedrijven fors af. Verder ontstaat een mooie regionale geldstroom omdat de boeren het gas produceren en verkopen aan bedrijven dichtbij. 

Binnen de verdere ontwikkeling en realisatie van het project blijft CCS ook betrokken. Hierin zijn we o.a. verantwoordelijk voor de integratie van de vergisters op de boerderij en het optimaliseren van de warmtehuishouding van de vergisters. Maar ook bij de overige processen als het oprichten van de energieleverancierscoöperatie of de inzet van het ruw biogas is CCS intensief betrokken.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de website van de Stichting Noord Deurningen. Om te informeren of een dergelijk plan ook bij u in de buurt gerealiseerd kan worden neemt u contact op met een van onze adviseurs via 0570-667000.

Greendalvergisting Dalfsen
CCS heeft met dhr. Huisman het project ontwikkeld voor Greendalvergisting in Dalfsen. Het project betreft een vergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van ca. 50.000 ton. Digestaat wordt omgezet naar 11.575.200 kWh groene stroom (= ca. 3.300 huishoudens, meer dan de 3.065 uit de kern Dalfsen), stikstofrijke kunstmest, exportwaardige meststof en een meststof voor de akkerbouw met de goede NPK-verhouding. Daarnaast worden er algen geproduceerd die digestaat omzetten naar een waardevol product. Hiermee worden er van afvalproducten hoogwaardige producten gemaakt.

CCS heeft het project van idee tot en met realisatie begeleidt. Het betreft het ontwerp, regelen van financiering, ondersteuning bij leverancier en product keuze, bouwbegeleiding etc. Het ontwikkelen van een project van A tot Z. Zowel de Provincie Overijssel als de TKI-Groen Gas hebben vertrouwen in het toekomstbestendige ontwerp van de installatie blijkens de ondersteuning. Het project wordt in fasen gebouwd. De eerste fase is in November 2014 gestart. De bouw van de tweede fase is aansluitend begonnen. De verwachting is dat deze vergistingsinstallatie medio 2015 wordt opgeleverd en gaat produceren. Greendalvergisting - vergistingsinstallatie:
• 3 silo’s van ieder 4000 m³ met geïntegreerd biogasopslag
• Vast stof invoersysteem
 • 2 WKK ’s met een totaal opgesteld vermogen van ca. 2,3 MW met warmte terugwin- installatie
• Stikstofstripinstallatie
• Droogband • Pasteurisatie
• Scheidingsinstallatie
• Hal
• Algenvijver
• Algen scheidingssysteem

Biogasinstallatie Apeldoorn
In opdracht van LTO Apeldoorn heeft CCS een haalbaarheidstudie verricht naar de mogelijkheden van een biogasinstallatie van 36.000 ton. In deze studie heeft CCS het basisontwerp van de installatie opgezet en uitgewerkt. Vervolgens is hiervoor de vergunning en de SDE aangevraagd. 


Biogasinstallatie VEB
In opdracht van drie boeren in de omgeving van Barneveld heeft CCS in samenwerking met andere partijen gekeken naar de mogelijkheden voor een 72.000 tons installatie. Hierbij is naast vergisting ook gekeken naar de mogelijkheden van digestaatverwerking. 

Biogasinstallatie bij een zuivelfabriek
CCS onderzoekt de mogelijkheden van een biogasinstallatie van 100.000 ton in buurt van een zuivelfabriek. Het initiatief is hierbij genomen door een groep boeren. Bekeken wordt of de zuivelfabriek energie kan ontvangen van of leveren aan de vergistingsinstallatie. 
Biogasinstallatie met digestaatdroging
In opdracht van een varkensboer heeft CCS een boerderijschaal installatie uitgewerkt, waarin het digestaat middels een banddroger wordt gedroogd. De stalwarmte en de warmte van de WKK wordt gebruikt om het digestaat te drogen. Vervolgens is hiervoor de vergunning aangevraagd.

Biogasinstallatie met ultrafiltratie en omgekeerde osmose
Bij de biogasinstallatie Green Power Salland is CCS betrokken geweest bij de oplevering van de installatie. Bij het opstarten bleken er nog een aantal onvolkomenheden te zijn. CCS heeft deze samen met de leveranciers en de mensen van Green Power Salland opgelost. Binnen een paar maanden waren de meeste problemen opgelost en draaide de installatie op basis van ultrafiltratie en omgekeerde osmose goed. 
 
Postadres: Postbus 780 7400 AT DEVENTER Bezoekadres: Binnensingel 3 7411 PL DEVENTER           Tel. 0570-667000            Email: info@cocos.nl
ONLINE SCANS
 
Biogasscan
Houtverbrandingsscan
Boerderijschaal vergisting

TOOLS & DOWNLOADS
 
Offline expert biogasscan
Offline expert houtverbrandingsscan