Home CCS Nieuws Wie zijn wij Wat doen wij Werken bij CCS Bekijk onze nieuwsbrief Contact
< WERKGEBIEDEN
Proces- en levensmiddelenindustrie

MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op. Bel 0570-667 000 of
stuur een e-mail
Aanmelden nieuwsbrief
Nu ook te volgen via:Referentieprojecten

Warmtestudie nieuwe BMW gieterij Shenyang

Voor de nieuwe gieterij van BMW in het Chinese Shenyang heeft CCS een warmtestudie uitgevoerd. Projectleider Gemco Engineers vroeg CCS een studie uit te voeren naar de mogelijkheden van warmteterugwinning in de processen binnen de gieterij. Hiertoe zijn de warmtestromen in kaart gebracht, zoals de rookgassen van verschillende ovens tot de verwarming van het gebouw. Belangrijk waren ook de locaties en beschikbaarheid van de warmtestromen. Met behulp van pinch analyse zijn de optimale temperatuurtrajecten voor de warmtewisselaars bepaald. Voor de mogelijke opties voor warmte-uitwisseling zijn vervolgens de investeringen en de terugverdientijden uitgerekend, zodat de verschillende opties gerangschikt konden worden op economische haalbaarheid. Afhankelijk van de gekozen opties bleek een besparing mogelijk van 1,8 MW bij terugverdientijd van ruim 4,5 jaar. Rene Cornelissen heeft de resultaten eind juni gepresenteerd aan Gemco Engineers bij de nieuwe locatie in Shenyang.

Nyrstar
De opdracht bij Nyrstar, was in het kader van de “prepilot integrale aanpak warmte”, vanuit Agentschap NL. In deze aanpak wordt zowel aandacht besteed aan procesoptimalisatie als aan procesoverstijgende energie-integratie. De hele productieketen werd hierbij beschouwd. De integrale aanpak werd uitgevoerd door een aantal adviseurs met elk een eigen invalshoek, waar CCS er één van was. Andere betrokken partijen, waren Traxxys, de TU Eindhoven en Jacobs Consultancy.

Het zinkproces kan worden gekarakteriseerd als een proces met een warmteoverschot, en een vraag naar elektriciteit. De vrijkomende warmte is in zijn algemeenheid op vrij lage temperatuur. Bij dit type processen heeft een exergie-analyse veel zin, omdat het de verliezen aan arbeidspotentie inzichtelijk maakt. In welke stappen kan een procesoptimalisatie leiden tot de mogelijkheid van elektriciteitswinning en een vermindering van het warmteoverschot.

CCS had de projectleiding van dit integrale project. CCS heeft de exergie-analyse uitgevoerd. Daarnaast heeft CCS vele ideeën aangedragen in de brainstormsessie en is een businesscase uitgewerkt. Een longlist van meer dan 100 ideeën heeft geresulteerd in een tiental business cases. Nyrstar studeert verder op een aantal lange termijn oplossingen, met veel potentieel. Er is ook aandacht besteed aan de ketenaanpak, maar door de bedrijfslocatie en omgeving is warmte-uitwisseling op dit ogenblik niet realistisch. "De prepilot heeft verrassende ideeën opgeleverd, waar we zelf niet gauw opgekomen zouden zijn,’ zegt Cris Copini, manager technology van Nyrstar in Budel. Lees meer in het artikel.

DOC Kaas

Voor een externe warmtevrager heeft CCS bekeken of DOC Kaas restwarmte beschikbaar heeft. Geconcludeerd werd dat het mogelijk was om meer energie op te wekken met de warmte-kracht installatie, zonder extra gasverbruik. Dit betekent dat DOC Kaas met alleen investeringskosten warmte kan leveren, hetgeen een extra inkomstenbron voor DOC Kaas kan zijn.


Xella

De referentieopdracht bij Xella, was in het kader van de “prepilot integrale aanpak warmte” vanuit Agentschap NL. In deze aanpak wordt zowel aandacht besteed aan procesoptimalisatie als aan procesoverstijgende energie-integratie. De focus van deze studie lag op één van de kalkzandsteenfabrieken van Xella. Voor procesoptimalisatie is het belangrijk te kijken naar de gehele energieketen. Voor de kalkzandsteen- en cellenbetonsector, waar aardgas verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van het energieverbruik, wil dit onder andere zeggen dat gefocust dient te worden op warmte-integratie met anderen, of warmtelevering aan derden. Dat is dan ook gebeurd in het prepilot project integrale aanpak warmte bij Xella.

CCS heeft in de procesanalyse gebruik gemaakt van een exergie-analyse om procesverliezen inzichtelijk te maken. Vaak is het energieverlies in een proces namelijk het gevolg van een verlies veel eerder. Exergie maakt dat verlies inzichtelijk. Daarnaast heeft CCS oplossingen aangedragen om het proces en de keten te verbeteren.

Er is een grote verscheidenheid aan voorstellen gedaan, ter verbetering van de energieprestatie bij Xella. Hieronder worden er een aantal uitgelicht.

Reductie van zaagverliezen:

Xella bedient de keten, door bouwpakketten samen te stellen, voor bijvoorbeeld een muur tot de nok van een dak. Hierdoor hoeft niet op de bouwlocatie gezaagd te worden, en worden de zaagverliezen niet als puin afgevoerd, maar gerecycled binnen het productieproces van Xella. Door de planning te optimaliseren, kunnen de zaagverliezen gereduceerd worden.

Warmtelevering aan een verzorgingstehuis:

Warmtelevering aan een verzorgingstehuis was een van de onderzochte opties. Voor deze locatie leidde dat niet tot een goede business case, mede door voorziene wijzigingen in het gebouwenbestand van het Voordat de stenen de oven in kunnen voor de verharding koelen zij af. Dat wordt mede veroorzaakt door de open verbinding met buiten. Het voorstel was om de stenen op temperatuur te houden, voordat zij de oven ingaan. Hierdoor kan de verhardingstemperatuur lager gehouden worden en energie bespaard worden of de productie verhoogd worden. 
Postadres: Postbus 780 7400 AT DEVENTER Bezoekadres: Binnensingel 3 7411 PL DEVENTER           Tel. 0570-667000            Email: info@cocos.nl
ONLINE SCANS
 
WKK scan

TOOLS & DOWNLOADS
 
OptiJoule
Wat is ExerCom