Home CCS Nieuws Wie zijn wij Wat doen wij Werken bij CCS Bekijk onze nieuwsbrief Contact
< WERKGEBIEDEN
Exergie

MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op. Bel 0570-667 000 of
stuur een e-mail
Aanmelden nieuwsbrief
Nu ook te volgen via:Toepassing van exergie in de industrie

Elk productiebedrijf streeft naar de meest efficiënte en effectieve productie. Centraal bij het productieproces staat een lage kostprijs met minimale productuitval. 

Een andere wijze van benadering van het productieproces is die van de doorlichting op basis van exergie. Een wijze van benadering die u veel geld kan besparen. Bij deze methode wordt er gekeken naar het brand- en grondstofgebruik in het productieproces. 
Hierbij kunt u zich de volgende vragen stellen:
  • Hoe worden de brandstoffen en grondstoffen gebruikt?
  • Op welke wijze worden deze omgezet naar producten?
  • Waar treden de verliezen op van deze stoffen?
  • Wat zijn de energie- en exergiekosten per product voor de productie van meerdere producten met één proces?
  • Hoe zou ik de brand- en grondstoffen beter kunnen inzetten?
Op al deze vragen kan een exergie-analyse antwoord geven. 

Wat is de aanpak?
Eerst wordt de exergetische waarde inzichtelijk gemaakt in het productieproces op basis van een massa- en energiebalans. Er wordt gekeken waar de exergieverliezen optreden en waar dus de brand- en grondstofverliezen optreden. Een exergie-analyse kan op verschillende niveau’s worden uitgevoerd. Op het niveau van een volledig productieproces, waar per productiestap het exergieverlies bepaald wordt, maar ook op het niveau van een productiestap, waar zelfs tot het niveau van bijvoorbeeld een compressor het exergieverlies bepaald kan worden.

Daarnaast worden besparingsvoorstellen gedaan om deze verliezen terug te dringen, mede op basis van ontwerpregels voor minimaal exergieverlies. Deze voorstellen kunnen gericht zijn op de korte termijn, maar kunnen ook gericht zijn op lange-termijn oplossingen. Ook voor procesontwikkelaars is een exergie-analyse zeer zinvol. Extra inzicht kan worden verkregen door de energie- en exergiekosten te bepalen per product.

Deze besparingsvoorstellen kunnen uitgewerkt worden tot business-cases, waarbij de terugverdientijd van de voor het bedrijf meest geschikte voorstellen worden uitgewerkt. Voor de analyse-fase wordt gebruik gemaakt van OptiJoule, een exergie-berekeningspakket dat door CCS is ontwikkeld in samenwerking met Jacobs en de Technische Universiteit Eindhoven.

Case studie
De productie van hernieuwbare brandstoffen uit biomassa is in opkomst. CCS heeft hiervoor een exergieberekening gedaan. Het betreft de productie van methanol, door de vergassing van hout. 

De volgende procesunits zijn doorgerekend: vergasser, reformer, water-gas-shift –gaswasser, methanol synthese, destillatie.  Het rendement is 40 %De exergiestudie toont aan dat de Quench een groot verlies veroorzaakt. Dit komt doordat er een koude en een warme stroom gemengd worden, waardoor de kwaliteit van de warme stroom wordt vernietigd.  Verbetering: gebruik van reststoom uit een ander deel van het proces in plaats van water, en aanpassen van procestemperaturen.

Wat kan CCS voor u betekenen?
CCS is één van de toonaangevende adviesbureau’s in Nederland op het gebied van exergie. Met deze vernieuwende aanpak kan CCS in een relatief korte tijd uw industriële proces doorlichten en concrete besparingen aangeven. 

 
Postadres: Postbus 780 7400 AT DEVENTER Bezoekadres: Binnensingel 3 7411 PL DEVENTER           Tel. 0570-667000            Email: info@cocos.nl
ONLINE SCANS
 
ExergieSchat

TOOLS & DOWNLOADS
 
OptiJoule
Wat is ExerCom