Home CCS Nieuws Wie zijn wij Wat doen wij Werken bij CCS Bekijk onze nieuwsbrief Contact
WERKGEBIEDEN
CCS geeft energie advies op maat en is gespecialiseerd in de volgende sectoren:
 
Agrarische sector
Midden- en Kleinbedrijf
Innovatie in biomassa
Utiliteit en zorg
Proces- en levensmiddelenindustrie
Tool- en scan ontwikkeling
MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op. Bel 0570-667 000 of
stuur een e-mail
Aanmelden nieuwsbrief
Nu ook te volgen via:

NIEUWS

Groen Gas Bij de Boer
Meer duurzame energie, minder belasting van het milieu, duurzame mobiliteit, een beter inkomen voor de veehouder en een nieuwe verbinding tussen boer en burgers. Dat zijn de ambities van het project ‘Groen gas bij de boer: van biomassa tot Groen Gas op boerderijschaal.'

Van Biogas naar Groen Gas
Het voordeel van groen gas ten opzicht van biogas is dat door het omzetten van biogas in groen gas het rendement van een biogasinstallatie op boerderijschaal verhoogd kan worden.
Het groene gas heeft een hogere opbrengst dan, de met biogas opgewekte, elektriciteit. Daarnaast is het omzetten in groen gas een eenvoudiger proces dat minder arbeid en een eenvoudigere en robuustere installatie vraagt.
Naast het verlagen van de kostprijs, door deze maatregelen, kan de verkoopprijs nog meer verhoogd worden door de energieketen te verkorten. Dit kan door rechtstreekse verkoop van het opgewerkte groen gas als transportbrandstof.

Voordelen installatie op boerderijschaal:
Productie van Groen Gas als grondstof voor de biobased economy
Wens van de landbouw: verduurzaming
Verbetering rentabiliteit door groen gas: vergisting en het gebruiken van het biogas voor WKK is op boerderijschaal niet of nauwelijks rendabel door het ontbreken van een afzetmarkt voor de geproduceerde warmte.

Projectbeschrijving:
Het doel van het project is om op boerderijschaal kosteneffectief Groen Gas te maken. De Groen Gas installatie zal een groter deel van de beschikbare duurzame energie opwekken dan een  biogasinstallatie die elektriciteit levert.
Om dit doel te bereiken willen wij een installatie op boerderijschaal ontwikkelen die kosteneffectief gebouwd kan worden. Hiertoe wordt een complete installatie (vergister en gasopwerkings-installatie) gebouwd. De resultaten van dit project zullen gebruikt worden om de doelgroep, veehouders, te inspireren tot het aanschaffen van installaties volgens het te ontwikkelen concept.

Voorbeeld: Melkveehouderij
Een bedrijf met 170 koeien en 130 stuks jongvee heeft ongeveer 5000 ton mest. Er wordt een productie van 224.000 m3 biogas per jaar verwacht, bij co-fermentatie van 550 ton tarwe gist concentraat. Door beperkte cofermentatie van een vloeibare cofermentatie wordt de rentabiliteit aanzienlijk verhoogd. 

Voor meer informatie over de haalbaarheid van een grootschaligere productie van groen gas kijk dan bij onze biogasscan1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
Postadres: Postbus 780 7400 AT DEVENTER Bezoekadres: Binnensingel 3 7411 PL DEVENTER           Tel. 0570-667000            Email: info@cocos.nl
ONLINE SCANS
 

TOOLS & DOWNLOADS