Home CCS Nieuws Wie zijn wij Wat doen wij Werken bij CCS Bekijk onze nieuwsbrief Contact
WERKGEBIEDEN
CCS geeft energie advies op maat en is gespecialiseerd in de volgende sectoren:
 
Agrarische sector
Midden- en Kleinbedrijf
Innovatie in biomassa
Utiliteit en zorg
Proces- en levensmiddelenindustrie
Tool- en scan ontwikkeling
MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op. Bel 0570-667 000 of
stuur een e-mail
Aanmelden nieuwsbrief
Nu ook te volgen via:

NIEUWS

SDE+ 2017-2018

Net als in de voorgaande jaren, zijn er ook dit jaar twee inschrijvingsrondes voor de SDE+ subsidies. Voor elke ronde is 6 miljard euro beschikbaar. In de opzet is ten opzichte van het afgelopen jaar weinig gewijzigd. De grootste verandering is dat het voor monomestvergisting (<400 kW) niet meer mogelijk is co-substraten toe te voegen. In deze notitie wordt de subsidiebedragen van 2017 vergeleken met die van 2018. Hierbij wordt alleen gekeken naar mestvergisting.

Uitleg SDE+ systematiek
In de SDE+ regeling stelt het ministerie het basisbedrag vast. Dit is het bedrag dat er betaald wordt per kWh. Het is opgebouwd uit de volgende componenten:
- De Basis Energie Prijs (BEP)
- Het Voorlopige Correctie Bedrag (VCB)
- De SDE+ subsidie. 

De BEP wordt voor de hele looptijd van het project vastgesteld en het uiteindelijke correctiebedrag wordt elk jaar opnieuw berekend door ECN. Het verschil tussen het correctiebedrag en het basisbedrag is de SDE+ subsidie.  De basisenergieprijs vormt de bodemwaarde voor het correctiebedrag. Als de marktwaarde voor energie onder de basisenergieprijs daalt, neemt het subsidiebedrag per kWh niet meer toe en wordt het volledige basisbedrag dus niet gehaald.  Het risico op een lager bedrag is groot als het correctiebedrag en de basisenergieprijs dicht bij elkaar liggen. Bij monomestvergisting, warmte fase 2, zijn deze twee bedragen gelijk en is de kans aanwezig dat het correctiebedrag onder de basisenergieprijs komt. 

Monomestvergisting
De tabel Monomestvergisting in de onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de vastgestelde bedragen.  Wat opvalt is dat de basisbedragen voor Warmte en WKK minimaal zijn gedaald en de basisenergieprijzen zijn gestegen. Hierdoor daalt de effectieve SDE+ subsidie.  Warmte wordt vaak geleverd aan grootverbruikers, die nu voor € 0,017 à € 0,020 per kWh warmte (aardgas) in kunnen kopen. Deze bedragen liggen ver onder de basisenergieprijs. Door het ophogen van de basisenergieprijs loopt de producent in vergelijking met vorig jaar meer dan € 0,03 per kWh mis. Dat maakt dergelijke projecten moeilijker haalbaar.  Hetzelfde geldt voor WKK projecten. Voor het elektriciteitsdeel is de marktprijs van € 0,046 per kWh goed haalbaar. Voor de warmte is dat een ander verhaal. In de meeste projecten wordt warmte ingezet voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor mestverwerking. Er wordt in dat geval niets betaald voor het gebruik ervan. De producent krijgt effectief alleen de SDE+ subsidie en is € 0,016 per kWh lager.  Blijkbaar wil de overheid groen gas stimuleren want hier zijn het basisbedrag en de effectieve SDE+ subsidie met € 0,03 per kWh gestegen.  Een grote wijziging bij deze categorie is dat het niet meer mogelijk is co-substraten toe te voegen. Dat maakt de business case zwakker. Een paar procent co-substraten kan het verschil zijn tussen winst en verlies. Ook maakt het flexibel toedienen van co-substraten het mogelijk in te spelen op de vraag uit de markt (in de winter iets meer gas, in de zomer wat minder).

Mest co-vergisting
De tabel Mest co-vergisting in de onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de vastgestelde bedragen.
Co-vergisting is duidelijk minder aantrekkelijk geworden. In alle gevallen zijn de basisbedragen en de basisenergieprijzen gestegen. Het gevolg is dat de effectieve SDE+  subsidie is gedaald. Vooral de subsidie op WKK valt op, deze is met € 0,03 per kWh gedaald. 

Conclusie
Voor monomestvergisting moet, nog meer dan in 2017 het geval was, gezocht worden naar niche markten. Warmtelevering aan grootverbruikers is moelijker geworden, er moeten afnemers gezocht worden die nu hogere prijzen voor warmte betalen.  Of monomestvergisting met WKK uit kan, hangt erg af van de mogelijkheden voor de warmteafzet. De SDE+ draagt substantieel minder bij aan de business case. De oplossing ligt in het produceren van hoogwaardige producten met de restwarmte.  Inzetten op groen gas is op dit moment de beste optie. Kansen liggen in het combineren van meststromen, om zo voldoende volume te creëren voor een rendabele installatie (40 m3/h). Mestcovergisting is er niet eenvoudiger op geworden. De oplossing ligt in grootschalige projecten met een laag kostenniveau. 


14-01-2019
CCS Energie-advies ontwikkelt duurzaam tankstation bij de boer
CCS Energie-advies heeft een droom: meewerken aan duurzame landbouw. Duurzaam tr ... Lees meer >>
07-01-2019
De Groene Fabriek
De overheid heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dat te kun ... Lees meer >>
07-01-2019
Vergistingsinstallatie opgeleverd door CCS Energie-advies
Op de valreep van 2018 heeft CCS Energie-advies een vergistingsinstallatie m ... Lees meer >>
18-12-2018
BEST Energy CheckUp: scans voor potentieel energiebesparing en duurzame energieproductie
Maak kennis met BEST Energy CheckUp, een initiatief van CCS Energie-advies ... Lees meer >>
   
Klik hier voor meer nieuws »
 
Postadres: Postbus 780 7400 AT DEVENTER Bezoekadres: Binnensingel 3 7411 PL DEVENTER           Tel. 0570-667000            Email: info@cocos.nl
ONLINE SCANS
 
Biogasscan
WKK scan
Houtverbrandingsscan
Boerderijschaal vergisting
MKB Energy CheckUp

TOOLS & DOWNLOADS
 
OptiJoule
Wat is ExerCom